Och d’Réimer sollen schonn zu Géisdrëf den Antimon gesicht hunn, fir dee mat mat Bläi an Koffer ze vermëschen.

Am fréie Mëttelalter goufen d’Minne vun Géisdref als „Silberminen“ verklickert. Och schrëftlech beluecht ass, dass well 1354 eng Konzessioun fir déi Minnen ausgestallt gi war. Am 16. an 17. Joerhonnert ass Antimon och als Heelmëttel géint Syphilis, Pescht, Lepra , Féiwer, Giicht an där Kränkte méi agesat ginn. Och an den Nopeschuertschafte gouf fläisseg no Antimon gebuddelt. Mä de Rendement war op dëse Plazen ze moer, sou dass Géisdref den Zentrum vun dem seelenen Element  blouf. Fakt ass och, dass duerch d‘Joerhonnerten d’Proprietäre vun de Minnen dacks gewiesselt hunn an een deem aner d‘Stolleschlësselen an de Grapp gedréckt huet.

D‘nächst Woch de Suivi mat engem An- an Ausbléck op dës apaart Géisdrëffer Stollen a Minnen déi vläicht eng Renaissance a Form vun enger touristescher Zukunft erliewen.