E ganz einfacht Experiment, oder "Zaubertrick", weist eis d'Sandra vu science.lu
Update: 22.05.2020