Team Pin Devils 06 mam Norbert, Lucie, Romain, Chrëscht an dat nach e Lucie vs. Team Pik Equipe mam Carmen, Claude, Béa, Nadine a Rita
Update: 27.04.2020