Team Spillfabrik mam Chrëscht, Marc, Alain, Guy an Dennis vs. Team Bleu mam Emir, Sandra, Patty, Sacha an Dietmar
Update: 26.05.2020