Mat 8:1 huet de Swift Hesper der Escher Fola keng Chance gelooss.
Update: 19.09.2022