De Jim Knaff louch 3 Wochen am Koma, nodeems hien de 24. Mäerz a sengem Atelier zesummegaangen ass.
Update: 27.05.2020