Wat ass eng Impfflicht? Wou läit Tonga a säi Vulkan? Wéi kënnt een am beschten an d'Schoul, ouni musse mam Auto ze fueren, fir d'Ëmwelt ze schützen?
Update: 23.01.2022