De Georges huet sech en Hulla Hoop Reef kaf. Mä de Mish a de Klaus verstinn net, firwat bei deem „Spill“ de Rondel ëmmer op de Buedem fält.
Update: 28.11.2021