D’Suzy huet ugefaangen en Tagebuch ze schreiwen. De Mish wëll esou gäre wësse wat dra steet, mee dat ass jo alles geheim.
Update: 12.06.2022