Den Onlinehandel ass zu Lëtzebuerg nach net ganz verbreet. Mir waren 3 Butteker besichen, déi et just als e-commerce gëtt.
Update: 17.11.2019