D'Agence fir d'Promotioun vun der Innovatioun zu Lëtzebuerg kuckt op 3,5 Jorzéngt zréck. Wou goufen Akzenter gesat? Wat bréngen déi vill Start-up'en dem Land?
Update: 17.11.2019