Mat senger Start-up "Waves" wëll hien d'CO2-Emissiounen an der Industrie reduzéieren.
Update: 24.08.2022