An eiser Serie gi mer haut eng zweete Kéier an Australien – an zwar op Sydney. Do lieft a schafft de Christopher Schaub. E Reportage vum Yves Trevalec.
Update: 27.12.2018