Am Beetebuerger Park begéinen de Klaus an de Mish engem gelungene Kolonell mat enger décker Bëlz um Kapp. Vläicht huet hie jo eng Iddi wéi een de Ris erwächt.
Update: 11.10.2020