Recycling: En zweet Liewen fir Plastik, Glas a Karton.
Update: 21.11.2010