Jidderee huet eng, mee kee schwätzt immens gär driwwer: d’Verdauung.
Update: 03.07.2016