D'Damme vum T71 setze sech kloer an däitlech mat 77:58 duerch a bleiwen domat weiderhin ongeschloen.
Update: 19.12.2021