An der éischter Episod iwwer d'lokal Produzenten huele mer Iech mat op Conter bei d'Martine op d'Straussefarm vun der Famill Axmann-Reuter.
Update: 02.08.2022