Trotz offizieller (ziviller) Feier ass den Te Deum nach ëmmer e feste Rendez-vous vum 23. Juni ...
Update: 23.06.2017