Stroossen hat um 20. Spilldag an der BGL Ligue zum Schluss awer nach eng Kéier missen zidderen.
Update: 14.04.2019