Mam Bob Jungels, dem Alex Kirsch, dem Jempy Drucker, dem Kevin Geniets, dem Tom Wirtgen an dem Christine Majerus si 6 Lëtzebuerger dëse Weekend am Asaz.
Update: 28.02.2020