De Progrès konnt sech am Derby mat 3:0 géint Déifferdeng behaapten.
Update: 16.05.2021