Et war ee sportlechen Nomëtteg fir eng 600 Leefer a Leeferinnen.
Update: 11.10.2021