E Comeback schléisst d'Karateka net aus, wëll sech awer net op een Datum festleeën.
Update: 09.01.2022