155 Kanner si beim Camp an der Coque mat vun der Partie. Bei der FLBB huet ee sech fir dës Editioun een neit Konzept iwwerluecht.
Update: 17.07.2022