BeActive dat ass den Numm vun der Campagne vun der Europäescher Kommissioun, fir de Sport an déi physesch Aktivitéit an Europa ze promouvéieren.
Update: 24.09.2022