D'Diskriminéierung vun de Fraen am Sport ass e wichtege Volet, dee beschtefalls sollt aus der Welt geschaaft ginn.
Update: 21.03.2023