CEO Fischer SA
D’Power-Fra am Familljebetrib "Fischer SA" an un der Spëtzt vu méi wéi 70 Bäckereien a 400 Employéeën, hei zu Lëtzebuerg bis iwwer d’Grenzen eraus