Bei Taxx.lu kann een online seng Steiererklärung maachen.

Op ganz einfach Manéier, iwwert e Froe Katalog, wäert an Zukunft Är Steiererklärung net méi eng Plo sinn, mä e richtege Pleséier. Dokumenter an Zertifikater kann een iwwert de Smartphone eroplueden. E weideren Avantage ass et och, dass d’Ekipp vun Taxx.lu Iech och Informatioune gëtt, wéi ee seng Stéieren optimiséiere kann. Et kritt een niewent der Erklärung nämlech och nach eng Analys ugebuede vun der eegener Situatioun, an eng Berodung, wéi een et soll ugoen, fir an Zukunft manner Stéiere mussen ze bezuelen. Dëse Service gëtt et ewell schonn a 4 Sproochen, huet e Live-Chat-System, dee 24/24 funktionéiert, an déi beschten Nouvelle ass, dass et mol guer net esou deier kascht.

Taxx am Video

Reaktioune vun der Jury
De Casting virun der Jury