E Patrick Wengler ass en ale Bekannte vun der Success Story. Schonns 2018 stoung hien der Jury géigeniwwer, mat sengem éischten Projet PIMPHIM.

Do goung et dorëms, fir Männer-Ënnerwäsch am “Heem Verkaf" oder an engem "Mobille Won” unzebidden. Deemools goung et awer beim Casting net duer, fir weiderzekommen. De Patrick huet sech awer dovunner net klengkréie gelooss an huet Formatioune gemaach, a schonns am Juni dat leschte Joer sech selbstänneg gemaach, mat sengem “Mobille Massage Service” opgebaut, deen hien elo wëll verbanne mat der Vente vun Hären-Ënnerwäsch, sou wéi aner Produite fir de Mann. Natierlech gi beim Patrick och Dammen net fortgeschéckt. Och si kënne vum Patrick sengen Zauberhänn profitéieren, sech masséiere loossen an zum Schluss souguer nach hirem Mann als Geschenk e Kalzong mat Heem bréngen. De Patrick wëll dëst d'Kéier wierklech Jury iwwerzeegen, dass de “Pimphim Reloaded” eng wierklech Success Story wäert ginn.

Pimphim am Video

Reaktioune vun der Jury
De Casting virun der Jury