Handgemaache Lëtzebuerger Heizungen. Wa Konscht op Technik stéisst.

Den Robert wëll d'Welt vun den Heizunge revolutionéieren, souwuel vun der Ästhetik, wéi vun der Leeschtung. Dofir brauch et déi richteg Materialien, senger neier Technik an engem originellen Design. Un Hand vun engem funktionelle Prototyp wéisst hien, mat wéi enger Technik een Energie spuere kann, a proposéiert eng alternativ zu den klasseschen ellenen Heizkierper. Hien ass geléierte Anlagen-Mécanicien, huet de Kapp voller Iddien, wéi een en Heizkierper méi schéin a méi effizient ka bauen. Wat dem Robert den Ament nach feelt, fir dass seng Iddi an d'Realitéit ëmgesat gëtt, ass e gréissert Startkapital an eng Firma. Säin Prototyp léisst hien elo mol schützen.

Einfühlung am Video

Reaktioune vun der Jury
Reaktioune vun der Jury
Casting virun der Jury
Casting virun der Jury