De 4 Studenten hiert Konzept war esou komplex, dass si et net richteg erkläert kruten. D'Jury hat trotzdeem ugebass. An der Finall du war Schluss. An elo 1535??
Update: 24.01.2019