“Et ass schonn e Succès an et wäert nach méi e Succès ginn“ - mat deene Wierder huet d’Jury de Start-up taxx.lu bewäert gehat.
Update: 13.01.2021