Dem Jean Claude Müller vum „Haff Müller Lemmer“ läit d’Landwirtschaft am Blutt.
Update: 28.06.2020