1902 hat de Joseph Heintz-Michaelis matten am wonnerschéine Parc vun der Familljenentreprise en Deel vun der Haaptwuecht vun der Place d'Armes erëm opgbaut.
Update: 13.07.2020