Am Vakanz Doheem geet et dës Kéier op de Stau – Vakanze-Feeling also garantéiert! Mat dobäi, den Check vun de schéinste Plagen am Land

„Mir mellen eis live vun enger Plage vum Stau, an zwar hu mir eise mobile Studio um Buerfelt opgeriicht.

Reportage: Plagen-Check um Stauséi

Wou kann een am beschte Parken? Wéi eng ass déi flottste Plage? Wéi einfach sinn d’Accèsen? Mir hu fir Iech de Plagen-Check um Stauséi gemaach

Reportage: Mam Solarboot iwwert d’Sauer

De Stau emol aanescht erliewen kann ee mam Solarboot. Wat et dobäi z’entdecken an ze léiere gëtt ware mir eis mat der Kamera ukucken