Hutt dir schonn emol fir en Test geléiert mee an der Schoul wosst der op eemol guer näischt méi? Hutt dir Angscht vru Prüfungen? Do kann Hypnos hëllefen.
Update: 20.11.2022