De Günter Pohl vun der DKP, Invité um Kongress, iwwer europäesch Flüchtlingspolitik, dat Soziaalt an de Chômage an der EU.
Update: 24.03.2019