Kommentéiert a presentéiert vum Roy Grotz, Tanja Raveane a Christopher Schuh.
Update: 23.06.2019