D'Vicky Schaack huet hiert Liewe laang vill an haart geschafft an dat virun allem an hirem am ganze Land bekannte Café Schaack-Graas zu Miersch.
Update: 22.07.2019