E Glas Waasser gratis beim Iessen, dat kéint och zu Lëtzebuerg Realitéit ginn. Dofir setzt sech "Refill Lëtzebuerg" an enger Petitioun um Chamber-Site an.
Update: 16.08.2019