Viru 75 Joer gouf d'Stad Lëtzebuerg vun den Nazie liberéiert. D'Regierung dofir zesumme mat der Stater Gemeng eng Commemoratiounsfeier organiséiert.
Update: 10.09.2019