Et war als Megaprojet vun der Nordstad geplangt, verkënnt awer ëmmer méi zu engem Schandfleck an enger Gefor an der Regioun.
Update: 14.01.2020