De Botzsecteur gehéiert zu den essentielle Secteuren, an deenen elo a Krisenzäite weidergeschafft soll ginn.
Update: 26.03.2020