Ganzer 8,8 Milliarden Euro solle mobiliséiert ginn, fir der Lëtzebuerger Wirtschaft duerch déi schwiereg Zäit vun der Corona-Kris ze hëllefen.
Update: 26.03.2020