De Frust, datt d'Grenzen zou sinn, ass däitlech ze spieren an dat net just bei de Lëtzebuerger.
Update: 09.05.2020