Den OGBL fuerdert Unerkennung a Respekt, fir déi 4.000 Salariéen, déi zu Lëtzebuerg am Secteur vum Gardiennage schaffen.
Update: 29.05.2020