E Spidol aus dem Confinement eraushuelen an nees ulafe loossen, ass alles anescht wéi einfach.
Update: 02.06.2020