Den Adrien Petit ass Bau-Ingenieur bei Schroeder & Associés.
Update: 18.09.2020