Anescht wéi déi aner Indoor Sportsdisziplinne gouf d'Journée des Jeunes zu Ettelbréck um Sonndeg de Mëtteg net ofgesot
Update: 25.10.2020